Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
45 - rozwiń Transport ziemi do gospodarstwa w Pobiednej zapytanie Anna Irena Hałas 2020-03-10 2020-03-11
44 - rozwiń Jakie rodzaje odpadów nie są przyjmowane do RIPOK? zapytanie Anna Irena Hałas 2020-02-20 2020-03-03
43 - rozwiń Utworzenie przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Sołectwie Zacisze zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2020-01-28 2020-02-11
42 - rozwiń Budynek po dawnym ratuszu w Sołectwie Złotniki Lubańskie zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2020-01-28 2020-02-04
41 - rozwiń Potok Miłoszowski zapytanie Walter Ryszard Straszak 2020-01-28 2020-02-04
40 - rozwiń Droga gminna w Smolniku do posesji od nr 53 interpelacja Walter Ryszard Straszak 2020-01-28 2020-02-05
39 - rozwiń Poprawa jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła w Leśnej zapytanie Piotr Paweł Duś 2020-01-28 2020-02-11
38 - rozwiń Brak wody w gospodarstwach domowych w Gminie Leśna zapytanie Piotr Kazimierz Suśniak 2020-01-28 2020-02-11
37 - rozwiń Budowa studni dla budynku nr 105 w Szyszkowej interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2020-01-28 2020-02-11
36 - rozwiń Awaria wodociągu w Pobiednej interpelacja Anna Irena Hałas 2020-01-16 2020-01-27
35 - rozwiń Czyszczenie studzienek przy ulicy Stromej zapytanie Robert Czeczot 2019-12-20 2020-01-02
34 - rozwiń Naprawa poszycia dachowego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Stankowicach interpelacja Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-10-29 2019-11-12
33 - rozwiń Powstanie przystanku autobusowego - szkolnego dla dzieci w Sołectwie Zacisze zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-10-29 2019-11-12
32 - rozwiń Sprzątanie chodnika na ulicy Lechów w Leśnej interpelacja Piotr Paweł Duś 2019-10-29 2019-11-13
31 - rozwiń Awaria przepompowni ścieków na stadionie miejskim w Leśnej interpelacja Łukasz Kopka 2019-09-24 2019-10-08
30 - rozwiń Przegląd budowlany Wiejskiego Domu Kultury w Sołectwie Stankowice i zalecenia. interpelacja Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-08-30 2019-09-13
29 - rozwiń Zastawiony samochodami rynek w Leśnej, problem z pijakami w rynku. zapytanie Łukasz Kopka 2019-08-30 2019-09-13
28 - rozwiń Plaga kradzieży na terenie Gminy Leśna interpelacja Łukasz Kopka 2019-08-30 2019-09-13
27 - rozwiń Pobór i rozliczanie wody nieodprowadzonej do kanalizacji interpelacja Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-07-22 2019-08-05
26 - rozwiń Kolektory sanitarne w ul. Baworowo zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-07-22 2019-08-02
25 - rozwiń Pobór i rozliczanie wody nieodprowadzanej do kanalizacji interpelacja Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-06-13 2019-06-26
24 - rozwiń Koszty wyposażenia nieruchomości przez Gminę Leśna w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-05-24 2019-06-05
23 - rozwiń Budynek byłego Ratusza w Złotnikach Lubańskich zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-04-30 2019-05-16
22 - rozwiń Remont schodów zewnętrznych w Wiejskim Domu Kultury w Stankowicach zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-04-30 2019-05-16
21 - rozwiń Udrożnienie studzienek odpływowych interpelacja Piotr Paweł Duś 2019-04-30 2019-05-16
20 - rozwiń Ograniczenie tonażu na drodze gminnej zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-04-30 2019-05-16
19 - rozwiń Strefa ochronna ujęcia wody pitnej w Leśnej zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-04-30 2019-05-16
18 - rozwiń Brak realizacji wniosku Komisji Infrastruktury Społecznej zapytanie Anna Irena Hałas 2019-04-30 2019-05-16
17 - rozwiń Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi - niezabezpieczona ruina zapytanie Anna Irena Hałas 2019-04-30 2019-05-16
16 - rozwiń Uczestnictwo naszej Gminy w programie zapytanie Łukasz Kopka 2019-03-26 2019-04-09
15 - rozwiń Utwardzenie drogi w Kościelniku Górnym - działaka nr 4/7 interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2019-03-26 2019-04-08
14 - rozwiń Utwardzenie drogi w Kościelnikach interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2019-03-26 2019-04-08
13 - rozwiń Modernizacja oświetlenia w Gminie Leśna interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2019-03-26 2019-04-08
12 - rozwiń Utrzymanie czystości drogi wojewódzkiej interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
11 - rozwiń Likwidacja znaku D-15 oraz remont mostu interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
10 - rozwiń Park przy ulicy Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-05
9 - rozwiń Brak ławek przy ulicy Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
8 - rozwiń Otwarte Strefy Aktywności (OSA) interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
7 - rozwiń Modernizacja sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz odwodnienie drogi gminnej przy budynku Baworowo 18 interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
6 - rozwiń Zimowe utrzymanie dróg i chodników w ciągu ulicy Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
5 - rozwiń Oświetlenie ulicy Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
4 - rozwiń Budowa chodnika - ulica Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
3 - rozwiń Dramatyczne wydarzenie w gospodarstwie w Miłoszowie interpelacja Łukasz Kopka 2019-02-26 2019-03-11
2 - rozwiń Dotyczy drogi wojewódzkiej 358 zapytanie Anna Irena Hałas 2018-12-20 2019-02-13
1 - rozwiń Jakość powietrza na terenie Gminy zapytanie Piotr Paweł Duś 2018-12-20 2019-01-16