Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utwardzenie drogi w Kościelniku Górnym - działaka nr 4/7

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-04-08