Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uczestnictwo naszej Gminy w programie

Numer: 16, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kopka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-04-09