Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi - niezabezpieczona ruina

Numer: 17, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Irena Hałas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych , data odpowiedzi: 2019-05-16