Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Strefa ochronna ujęcia wody pitnej w Leśnej

Numer: 19, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Mariola Cichocka-Kurdziko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-05-16