Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udrożnienie studzienek odpływowych

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Paweł Duś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-05-16