Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Koszty wyposażenia nieruchomości przez Gminę Leśna w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

Numer: 24, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-05-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Mariola Cichocka-Kurdziko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-06-05