Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pobór i rozliczanie wody nieodprowadzonej do kanalizacji

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-07-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Mariola Cichocka-Kurdziko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-08-05