Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Plaga kradzieży na terenie Gminy Leśna

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kopka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Społeczny, data odpowiedzi: 2019-09-13