Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Awaria przepompowni ścieków na stadionie miejskim w Leśnej

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kopka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2019-10-08