Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Sprzątanie chodnika na ulicy Lechów w Leśnej

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-10-29, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Paweł Duś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-11-13