Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Powstanie przystanku autobusowego - szkolnego dla dzieci w Sołectwie Zacisze

Numer: 33, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-10-29, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Anna Borysiewicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-11-12