Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Czyszczenie studzienek przy ulicy Stromej

Numer: 35, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-12-20, data przekazania: 2019-12-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Czeczot radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-01-02