Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Awaria wodociągu w Pobiednej

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-01-16, data przekazania: 2020-01-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Irena Hałas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-01-27