Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Budowa studni dla budynku nr 105 w Szyszkowej

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-29

Od prawie dwóch lat do budynku wielorodzinnego będącego własnością Gminy Leśna, w wyniku panującej suszy, systematycznie dowożona jest woda przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szyszkowej. Budynek zamieszkuje pięć rodzin, a dowożona woda wlewana jest wprost do studni, która doprowadza ją do budynku. Budowa nowej studni jest konieczna ze względu na stan techniczny obecnej studni, jak i koszty związane z dowozem.

Na prośbę mieszkańców zwracam się z pytaniem czy możliwe jest wykonanie nowego odwiertu zapewniającego dostęp do wody?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-02-11

W odpowiedzi na złożoną dnia 28.01.2020r. Pana interpelację dotyczącą  możliwości wykonania nowego odwiertu zapewniającego dostęp wody do budynku wielorodzinnego przy budynku nr 105 w Szyszkowej, informujemy, że aktualnie Gmina Leśna nie posiada funduszy na sfinansowanie budowy studni głębinowych.

Zadanie to zostało ujęte w rejestrze zadań oczekujących na realizację. W przypadku pojawienia się w budżecie gminy środków finansowych na ww. zadanie, będzie ono realizowane.

Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem programu zaopatrzenia w wodę pitną budynków komunalnych. O postępowaniu będziemy informować Radę Miejską.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania