Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowa studni dla budynku nr 105 w Szyszkowej

Numer: 37, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-02-11