Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poprawa jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła w Leśnej

Numer: 39, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Paweł Duś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2020-02-11