Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Droga gminna w Smolniku do posesji od nr 53

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Walter Ryszard Straszak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-02-05