Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Potok Miłoszowski

Numer: 41, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Walter Ryszard Straszak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospoadrki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-02-04