Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utworzenie przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Sołectwie Zacisze

Numer: 43, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Anna Borysiewicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-02-11