Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jakie rodzaje odpadów nie są przyjmowane do RIPOK?

Numer: 44, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-02-20, data przekazania: 2020-02-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Irena Hałas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-03-03