Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykaz działań podjętych w związku z wystepowaniem koronawirusa w naszej Gminie

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-03-30, data przekazania: 2020-04-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Irena Hałas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Zarządzanie Kryzysowe, data odpowiedzi: 2020-04-07