Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przycięcie suchych gałęzi drzew znajdujących się na terenie stadionu miejskiego w Leśnej

Numer: 51, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-04-27, data przekazania: 2020-04-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Czeczot radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-05-06