Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zjawiska suszy

Numer: 53, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-04-29, data przekazania: 2020-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Walter Ryszard Straszak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Zarządzanie kryzysowe, data odpowiedzi: 2020-05-13