Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zmiana realizacji zadań publicznych realizowanych z budżetu Gminy Leśna w 2020 roku przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-05-05, data przekazania: 2020-05-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Czeczot radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Społeczny, data odpowiedzi: 2020-05-15