Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Organizacja imprez na terenie Gminy Leśna

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-06-25, data przekazania: 2020-06-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Irena Hałas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Społeczny, data odpowiedzi: 2020-07-01