Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zakup sprzętu komputerowego umozliwiającego nauczycielom i uczniom uczestniczenie w kształceniu zdalnym

Numer: 58, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Mariola Cichocka-Kurdziko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Oświata, data odpowiedzi: 2020-07-10