Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych

Numer: 59, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Mariola Cichocka-Kurdziko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-07-08