Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Harmonogram, plan letniego i zimowego utrzymania chodnika przy ul. Lechów

Numer: 62, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-09-16, data przekazania: 2020-09-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Paweł Duś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-09-22