Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utwardzenie drogi gminnej w Kościelniku Średnim – działka nr 63

Numer: 64, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-09-29, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-10-05