Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Numer: 66, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-01-28, data przekazania: 2021-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kopka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Inspektor ds. kryzysowych, obrony cywilnej i p. poż., data odpowiedzi: 2021-02-10