Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Powód skażenia wody do spożycia w gminie Leśna/wodociągi Leśna.

Numer: 67, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-02-25, data przekazania: 2021-02-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Wanda Kalińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2021-03-05