Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Powód skażenia wody do spożycia w gminie Leśna/wodociągi Leśna.

Numer: 67, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-02-25, data przekazania: 2021-02-25

Czy są ustanowione strefy Ochrony pośredniej dla ujęcia w Leśnej oraz ujęć wiejskich?

Czy są prowadzone okresowe chlorowania wody i jaka jest procedura?

Gdzie jest umiejscowiony chlorator dla ujęcia wody w Leśnej?

Dlaczego nie utrzymywano zieleni na terenie ujęcia?

Czy jest opracowana i gdzie się znajduje „Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia”?

Czy użytkowanie pobliskiej drogi ma wpływ na skażenie bakteriologiczne jeśli tak to w jakim stopniu?

Uzasadnienie istotnego znaczenia dla miasta i jej mieszkańców: Zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców korzystających z usługi Miejskich Wodociągów.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Wanda Kalińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2021-03-05

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego  2021 r. dot. powodu skażenia wody w gminie Leśna/wodociągi Leśna, informujemy:

 

  1. Czy są ustanowione strefy Ochrony pośredniej dla ujęcia w Leśnej oraz ujęć wiejskich ?

Strefa pośrednia wg obowiązującego operatu wodnoprawnego jest ustanowiona dla ujęcia w Szyszkowej.

Z informacji uzyskanej od Starostwa ujęcie w Leśnej miało ustanowioną strefę ochrony pośredniej do 2012 r. Po tym roku przepisy co do ustanawiania stref zmieniły się. Strefy ochrony bezpośredniej ustanawiały z urzędu Wody Polskie, natomiast strefy ochrony pośredniej ustanawiano na wniosek strony złożony do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W przeciwnym wypadku obowiązujące strefy pośrednie przestawały obowiązywać. Przedsiębiorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o nie przekazało żadnych dokumentów mówiących o ustanowieniu strefy pośredniej dla ujęcia w Leśnej, a obowiązujący operat wodno-prawny dla tego ujęcia nie precyzuje tej kwestii. Wody Polskie oraz  Starostwo nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć czy taki wniosek był złożony i czy w związku z tym ujęcie w Leśnej ma ustanowioną strefę ochrony pośredniej.

Ujęcia w Pobiednej, Stankowicach, Miłoszowie i Świeciu mają ustanowione strefy ochrony bezpośredniej.

 

2. Czy są prowadzone okresowe chlorowania wody i jaka jest procedura?

Na ujęciach w Świeciu, Miłoszowie i Szyszkowej dezynfekcja jest przeprowadzana poprzez promieniowanie ultrafioletowe, zamontowane są lampy UV (dezynfekcja ciągła).

Na ujęciach w Pobiednej i Leśnej dezynfekcja odbywa się przy użyciu chloratora (dezynfekcja ciągła).

Jedynie na ujęciu w Suchej i w Złotnikach Lubańskich, chlorowanie wody odbywa się według harmonogramu, ze względu na brak na tych ujęciach stacji uzdatniania wody.

Ponadto po każdej awarii sieci, w przypadku stwierdzenia braku lub warunkowej przydatności wody do spożycia sieć jest dodatkowo dezynfekowana poprzez jej zachlorowanie.

 

3. Gdzie jest umiejscowiony chlorator dla ujęcia wody w Leśnej?

Chlorator umiejscowiony jest w budynku wodociągów na ujęciu w Leśnej.

                

 

4. Dlaczego nie utrzymywano zieleni na terenie ujęcia?

W okresie wiosenno-jesiennym ujęcia są systematycznie wykaszane.

 

5. Czy jest opracowana i gdzie znajduje się „Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia”?

 

Procedury postępowania są opracowywane w oparciu o wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Każdorazowo po stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w decyzji wskazują, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż spożycie przez ludzi i w miarę możliwości wskazują zakres jej zastosowania.

Decyzja również wskazuje jakie obowiązki są nakładane na przedsiębiorstwo w danej sytuacji.

 

6. Czy użytkowanie pobliskiej drogi ma  wpływ na skażenie bakteriologiczne jeśli tak to w jakim stopniu?

 

Nie mamy wiedzy na ten temat. Posiadana przez nas dokumentacja hydrogeologiczna nic na ten temat nie mówi. W tym roku będziemy zlecać wykonanie analizy ryzyka dla ujęć podziemnych, która będzie uwzględniać analizę ocenę zagrożeń zdrowotnych dla ujmowanej wody, przy uwzględnieniu czynników mogących mieć negatywny wpływ na jej jakość.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania