Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont drogi gminnej w Leśnej nr 649/1, 649/2 - droga w kierunku cmentarza

Numer: 68, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-03-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Czeczot radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2021-04-06