Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont kotła węglowego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej

Numer: 69, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-05-05, data przekazania: 2021-05-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Mariola Cichocka-Kurdziko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2021-05-17