Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zakup aparatów tlenowych dla jednostki OSP Złotniki Lubańskie

Numer: 70, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-05-28, data przekazania: 2021-05-28

We wcześniejszym terminie wnioskowałam o zakup aparatów tlenowych dla OSP Złotniki Lubańskie uzasadniając konieczność zakupu w trybie pilnym. Przytoczyłam sytuację związaną z pożarem budynków mieszkalnych w ostatnim czasie, który miał miejsce w Złotnikach (gdzie mamy zabudowę zwartą). Gdyby jednostka musiała podjąć akcję ratunkową w zadymionym budynku niestety jest to nie możliwe ze względu na brak wymaganych aparatów tlenowych.

Na jakim etapie są działania związane z zakupem aparatów tlenowych dla w/w jednostki OSP?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Anna Borysiewicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Inspektor ds. kryzysowych i obrony cywilnej i p.poż., data odpowiedzi: 2021-06-02

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2021r. w sprawie podjętych działań związanych z zakupem aparatów tlenowych dla OSP Złotniki Lubańskie.

Uprzejmie informuję o podjętych działaniach w celu zakupienia przedmiotowego sprzętu:

  1. Aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu (2 kpl)  zostaną zakupione w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  2. W dniu 13.05.2021r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego specyfikacja i wycena sprzętu  w formie oferty handlowej.
  3. W dniu 02.06.2021r. sporządzony został stosowny wniosek do WFOŚIGW w Jeleniej Górze o udzielenie pomocy finansowej w realizacji zadania.
  4. Zgodnie z regulaminem, nabór wniosków trwa od 01.06.2021 do 09.07.2021r.
  5. Termin osiągnięcia efektu rzeczowego (zakupu sprzętu) określony został  do dnia 30.09.2021r.    

 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania