Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz porządku na obszarze Sołectwa Pobiedna.

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-05-31, data przekazania: 2021-06-01

W związku z tym, że w ostatnich tygodniach wystąpił wzrost przestępczości, głównie kradzieży z włamaniami na terenie Sołectwa Pobiedna i Wolimierz na wniosek Rady Sołeckiej i Sołtysa w Pobiednej, proszę o wsparcie w zakresie zamontowania w Pobiednej tzw. „Foto pułapek”. Ogólny koszt montażu wynosi około 2.000 zł. OSP Pobiedna oraz Rada Sołecka i Sołtys deklarują darmową obsługę tych urządzeń. Realizacja w/w przedsięwzięcia w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i porządku na terenie Pobiednej wspomagając jednocześnie działania Policji.  

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Czesław Józef Oskierko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-06-14

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 31 maja 2021 r. dotycząca poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz porządku na obszarze Sołectwa Pobiedna chciałbym poinformować, że również dostrzegam taką potrzebę. Jednakże, w tegorocznym budżecie nie zabezpieczono środków finansowych na wykonanie czy wsparcie takiego zadania.

Ponadto chciałbym zauważyć, że fotopułapki, pomimo prostoty montażu i działania wymagają znacznego zaangażowania czasu w ich obsługę, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Dlatego też, idąc za przykładem Sołectw Wolimierz i Smolnik, proponuję aby w przyszłorocznym budżecie Sołectwa Pobiedna wyodrębnić zadanie polegające na montażu monitoringu, który obejmować będzie newralgiczne punkty w Pobiednej. Do momentu przystąpienia do opracowywania projektu budżetu na rok 2022 jest wystarczająco dużo czasu na wytypowanie, przy udziale Policji i mieszkańców Pobiednej, miejsc w których taki monitoring mógłby się znajdować.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania