Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz porządku na obszarze Sołectwa Pobiedna.

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-05-31, data przekazania: 2021-06-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Czesław Józef Oskierko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-06-14