Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uprzątnięcie, zabezpieczenie terenu wokół Mauzoleum Wollerów

Numer: 72, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-08-31, data przekazania: 2021-08-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Paweł Duś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Społeczny, data odpowiedzi: 2021-09-10