Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Uprzątnięcie, zabezpieczenie terenu wokół Mauzoleum Wollerów

Numer: 72, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-08-31, data przekazania: 2021-08-31

Teren przyległy do Mauzoleum Wollerów jest obecnie bardzo zaniedbany. Wokół budynku porosły drzewa samosiejki, krzewy. Punkt widokowy na staw jeszcze do niedawna był zabezpieczony barierką, niestety została skradziona. Teren znajdujący się poniżej (skarpa) jest zasypana śmieciami. Niektóre elementy kamieniarki z piaskowca zostały zrzucone aż do stawu, należałoby je zabezpieczyć. Wykonanie tych prac uważam za bardzo ważne szczególnie teraz kiedy wokół stawu tworzone jest miejsce rekreacyjne dla mieszkańców.

Pytania:

1. Czy istnieje możliwość choćby prowizorycznego zabezpieczenia kopuły mauzoleum przed opadami atmosferycznymi aby uniknąć dalszej dewastacji budynku?

2. Czy będą podjęte działania w celu rewitalizacji, odbudowy obiektu?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Paweł Duś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Społeczny, data odpowiedzi: 2021-09-10

W odpowiedzi na Pana interpelację z 31 sierpnia 2021 roku dotyczącą terenu wokół Mauzoleum Wollerów informuję:

Ad 1

Zabezpieczenie kopuły Mauzoleum Wollerów przed opadami i dalszą dewastacją wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków, a po jej uzyskaniu – posiadanie środków na ten cel. W tegorocznym budżecie gminy takich środków nie planowano.

Ad 2

W czerwcu br. Fundacja Most the Most ogłosiła konkurs „Nasz zabytek” z dofinansowaniem do 1 miliona złotych do zabytku w okolicy zamieszkania, któremu warto przywrócić świetność. Z terenu naszej gminy wpłynęły 2 wnioski dotyczące Mauzoleum, ale nie uzyskały dofinansowania. Zakwalifikowano głównie znane obiekty sakralne, pałace i wieże z terenu województwa dolnośląskiego i podlaskiego.

Nie ma obecnie naborów na tego typu dofinansowania. Kolejne będą zapewne w przyszłym roku. I Gmina będzie składała kolejne wnioski o dotacje na ten cel.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania