Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Naprawa dojazdu do kompleksu pałacowego w Szyszkowej 66

Numer: 73, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-10-05, data przekazania: 2021-10-06

Kompleks pałacowy w Szyszkowej nr 66 znajduje się na działce gruntu oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/57(B), obr. Szyszkowa, gm. Leśna, której właścicielem jest Gmina Leśna. W pałacu jak i w pobliskich budynkach zamieszkuje wiele rodzin, które są użytkownikami pobliskiego terenu. Plac przed budynkami tworzy pętlę, która jest użytkowana jako droga dojazdowa. Teren jest pokryty kamieniem. Stan techniczny nawierzchni jest fatalny, są koleiny oraz dziury co utrudnia dojazd. Przy większych deszczach, kamień z nawierzchni drogi spływa, tworząc jeszcze większe uszkodzenia. Sytuacja jest uciążliwa dla mieszkańców mieszkających w kompleksie pałacowym.

Pytania:

Na wniosek okolicznych mieszkańców, zwracam się z pytaniem:

1. Czy możliwe jest utwardzenie nawierzchni dojazdu do kompleksu pałacowego

    w Szyszkowej 66 – działka nr 1/57, obr. Szyszkowa.

Proszę wskazanie możliwego terminu rozpoczęcia prac. Utwardzenie tego terenu  w znacznym stopniu ułatwiłoby komunikację mieszkańców w tej części miejscowości. W związku z powyższym bardzo proszę o uwzględnienie w najbliższych planach inwestycyjnych  wydatków na utwardzenie wspomnianej wyżej drogi.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2021-10-08

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 05.10.2021 r. w sprawie naprawy dojazdu do kompleksu pałacowego w Szyszkowej 66 (dz. nr 1/57) informuję, iż w wyniku wizji lokalnej, która miała miejsce 07.10.2021 r. stwierdzono, że stan drogi nie wymaga natychmiastowej naprawy.

Jednocześnie informuję, iż pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnej dokonają ponownej wizji w terenie w okresie wiosennym 2022 r. W przypadku stwierdzenia pogorszenia się stanu nawierzchni placu zostanie zlecone dostarczenie materiału bazaltowego w celu wyrównania nierówności.

Zdajemy sobie sprawę, iż naprawa drogi z wykorzystaniem materiału bazaltowego przynosi krótkotrwały efekt, dlatego też bierzemy pod uwagę wykonanie dojazdu do ww. posesji w systemie dróg ażurowych w kolejnych latach. Pamiętać jednak należy, iż o tym, które drogi zostaną wykonane w standardzie dróg ażurowych decydować będzie między innymi: liczba mieszkańców korzystająca z drogi, liczba budynków, w tym budynków mieszkalnych, do których remontowana droga stanowi drogę dojazdową, charakter drogi (jej długość, ukształtowanie, występujące spadki) oraz wynikający z tych czynników koszt naprawy drogi.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania