Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa dojazdu do kompleksu pałacowego w Szyszkowej 66

Numer: 73, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-10-05, data przekazania: 2021-10-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2021-10-08