Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Ujęcie wody w miejscowości Szyszkowa

Numer: 74, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-10-05, data przekazania: 2021-10-06

Ujęcie wody w Szyszkowej dostarcza wodę do domostw w obrębie kompleksu pałacowego. Problem z czystością wody istnieje od około 2 lat. Przy mniejszych jak i większych opadach atmosferycznych woda staje się brudna i mętna tym samym nie zdatna do użytku codziennego. W okolicy mieszka wiele rodzin wielodzietnych jak i starszych osób, dla których brak zdatnej wody do użytku jest uciążliwe oraz niebezpieczne dla zdrowia. Wielokrotnie zgłaszano problem z czystością wody, po czym zazwyczaj  następuje chlorowanie co również jest uciążliwe, bo woda nie nadaje się do gotowania czy picia. Tym samym woda albo jest brudna i mętna albo chlorowana.

Pytania:

Na wniosek okolicznych mieszkańców zwracam się z pytaniem:

1. Czy istnieje sposób na poprawienie jakości wody, która służy do zaspokajania codziennych

    potrzeb, zwracając uwagę na to, że problem pojawił się od około 2 lat.

2. Jaki system filtracji zastosowany jest w ujęciu wody.

3. Czy Gmina jako właściciel urządzeń wykonuje regularne przeglądy bądź inwentaryzacje

    ujęcia wody w miejscowości Szyszkowa, jeżeli tak to w jakich terminach i kiedy odbył się

    ostatni taki przegląd urządzeń?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2021-10-18

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 5 października 2021 r. w sprawie ujęcia wody w Szyszkowej wyjaśniam, co następuje.

         Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Szyszkowej zakończyła się w roku 2005. Układ uzdatniania wody składa się m.in. z lampy UV i baterii dwóch filtrów pośpiesznych. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej dokonują regularnych oględzin zainstalowanych urządzeń (w tym także nastaw głowic zainstalowanych filtrów), natomiast inwentaryzacja ujęcia została wykonana po wybudowaniu i naniesiona na mapy zasadnicze, którymi dysponujemy. W trakcie ostatnich oględzin stwierdzono, że jedna
z głowic filtrów nie działa. Natychmiast podjęto działania mające na celu naprawę zaistniałej sytuacji. Najwłaściwszym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji będzie wymiana głowicy. Wraz z wymianą głowicy zasadnym jest także wymiana przepracowanego złoża filtracyjnego. W tym celu w najbliższym czasie zostaną pobrane próbki wody surowej
w celu doboru złoża filtracyjnego. Po otrzymaniu wyników zostaną one poddane analizie w celu wyboru rodzaju zasypki filtracyjnej. Następnie złoże i głowica zostaną wymienione.

         Na zgłaszane problemy z czystością wody (barwa, mętność) pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej reagowali bezzwłocznie, weryfikując je zarówno w punkcie poboru w stacji uzdatniania oraz u odbiorców. Zaznaczyć w tym miejscu należy,
że w przypadku stwierdzenia faktycznych problemów z mętnością i nieakceptowalną barwą u odbiorców, zaradczo nie są stosowane metody polegające na stosowaniu środków dezynfekujących. Właściwą metodą w takim przypadku pozostaje płukanie sieci
do momentu pojawienia się wody czystej.

         Odnosząc się natomiast do kwestii chlorowania wody, w naszym przypadku jest
to działanie niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zainstalowana lampa UV w stacji uzdatniania wody funkcjonuje poprawnie i osłona żarnika jest czyszczona regularnie. Jednakże naukowo dowiedziono, że efekty dezynfekcji promieniami UV są krótkotrwałe i nie zabezpieczają przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociągowej. Dlatego też tak bardzo istotne jest dawkowanie chloru jako silnego utleniacza, co zagwarantować ma stabilność mikrobiologiczną wody od miejsca produkcji do punktu poboru u odbiorcy. Wybudowany w 2005 r. układ uzdatniania nie przewiduje ciągłego, zautomatyzowanego dozowania dezynfekujących środków chemicznych. Dlatego też obecnie dezynfekcja odbywa się okresowo zgodnie z harmonogramem. Być może to jest przyczyną, że dla odbiorców subiektywnie odczuwalna jest różnica w okresach między zwiększonym stężeniem chloru wolnego a niższym.

         Reasumując, podejmujemy działania w celu poprawy jakości wody, każde zgłaszane nieprawidłowości weryfikujemy a w razie potrzeby podejmujemy działania zaradcze.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania