Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ujęcie wody w miejscowości Szyszkowa

Numer: 74, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-10-05, data przekazania: 2021-10-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: