Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zainstalowanie wiaty przystankowej dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w Sołectwie Złoty Potok

Numer: 75, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2021-12-20, data przekazania: 2021-12-21

Otrzymałam drogą elektroniczną oraz telefoniczną prośbę od Dyrektora Przedszkola w Stankowicach o interwencję w temacie zainstalowania wiaty na przystanku autobusu szkolnego w sołectwie Złoty Potok. Z przekazanej informacji wynika, że P. Dyrektor na wniosek rodziców dzieci dojeżdżających z miejscowości Złoty Potok do placówek oświatowych zwrócił się do Burmistrza w powyższej sprawie i otrzymał odpowiedź, że teren wskazany w piśmie, na którym miałaby być zainstalowana wiata nie jest własnością gminy.

Pytania:

1. Jaka w związku z powyższym alternatywa, aby dzieci oczekujące na przyjazd autobusu szkolnego miały zapewnione schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi? 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Anna Borysiewicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2021-12-23

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 21.12.2021 r. dotyczące zainstalowania wiaty przystankowej przy przystanku autobusowym w m. złoty Potok, informuję, iż wystosowaliśmy pismo do DSDiK we Wrocławiu, jako do właściciela przedmiotowego przystanku, z prośbą o rozpatrzenie możliwości zainstalowania wiaty przystankowej we wskazanym miejscu. Odpowiedź w tej sprawie zostanie Pani przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu. Wszelkie decyzje dot. ewentualnej instalacji wiaty w obrębie ww. przystanku zostaną podjęte po zapoznaniu się ze stanowiskiem DSDiK we Wrocławiu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania