Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Usunięcie konarów, oczyszczenie poboczy na ul. Lechów w Leśnej w ciągu drogi powiatowej

Numer: 76, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2022-07-27, data przekazania: 2022-08-08

Proszę o interwencję w PZD w Lubaniu w sprawie pilnego usunięcia konarów drzew, krzewów z poboczy drogi powiatowej – ulica Lechów. Nie jest to pierwsza moja interwencja, z podobną zwróciłem się we wrześniu 2020 r. do tej pory PZD nic nie zrobił, konary w niektórych miejscach są niebezpiecznie nisko nad drogą, krzewy wyrastają z barier ochronnych. Chodnik na ulicy Lechów też zarasta, jest sprzątany raz w roku i zawsze po wielu interwencjach w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Pytania:

Czy istnieje możliwość przejęcia chodnika na ulicy Lechów przez Gminę?

Dotyczy to zarówno letniego jak i zimowego utrzymania. Ze względu na atrakcje turystyczne czyli dolina Pereł, zapora i Zamek Czocha korzysta z niego wiele osób i stanowi on naszą wizytówkę, a nie mamy wpływu na jego stan utrzymania.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Paweł Duś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówien Publicznych, data odpowiedzi: 2022-08-25

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 08.08.2022 r. informuję:
Ad 1.
Wystosowaliśmy pismo do zarządcy drogi powi atowej nr 2466D (ul. Lechów w Leśnej),
tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu o niezwłoczne usunięcie konarów i oczyszczenie poboczy przy
chodniku ul. Lechów w Leśnej. Jako potwierdzenie przekazuj ę treść niniejszego pisma.
Ad. 2.
Kwestia ewentualnego przejęcia chodnika przy ul. Lechów w Leśnej, w celu jego letniego i zimowego
utrzymania przez Gminę Leśna, będzie przedmiotem kolejnych rozmów Burmistrza Leśnej ze Starostą
Lubańskim.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania