Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Danuta Sztuba radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-03-11