Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jakość powietrza na terenie Gminy

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2018-12-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Paweł Duś radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-01-16