Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Finansów stała 2024-05-07
2 Komisja Infrastruktury Społecznej stała 2024-05-07
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07