Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Infrastruktury Społecznej stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/2018
Komisja Rewizyjna stała 2019-06-28 Uchwała Nr XII/80/2019
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-23 Uchwała Nr I/3/2018