Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
86 - rozwiń Realizacja projektu w partnerstwie z fundacją Sendzimira pn. „Między suszą a powodzią. Błękitno - Zielona Infrastruktury w gminie Leśna”. zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2023-06-29 2023-07-12
85 - rozwiń Utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Leśna zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2023-06-27 2023-07-11
84 - rozwiń Informacje uzupełniające. Udzielona 06.06.2023 r. odpowiedź na złożoną interpelację pn. „Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leśna za 2022 r.” nie wyczerpuje zakresu, którego dotyczyło pytanie. interpelacja Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2023-06-13 2023-06-27
83 - rozwiń Zmiana budżetu zarządzeniami interpelacja Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2023-06-07 2023-06-20
82 - rozwiń Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leśna za 2022 r. interpelacja Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2023-05-26 2023-06-06
81 - rozwiń Przywrócenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krótka-Szkolna interpelacja Piotr Paweł Duś 2023-04-27 2023-04-28
80 - rozwiń Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Gminę Leśna od Wojewody Dolnośląskiego w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie interpelacja Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2023-04-07 2023-04-18
79 - rozwiń Oczyszczenie potoku Miłoszowskiego i potoku Bruśnik interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-08-30 2022-09-14
78 - rozwiń Zabezpieczenia budynków uzyteczności publicznej nalezących do Gminy Leśna w opał w okresie grzewczym 2022/2023. zapytanie Anna Irena Hałas 2022-08-11 2022-08-24
77 - rozwiń Usunięcie konarów jesionu na ulicy Krótkiej przy budynku nr 8 w Leśnej interpelacja Piotr Paweł Duś 2022-07-27 2022-08-25
76 - rozwiń Usunięcie konarów, oczyszczenie poboczy na ul. Lechów w Leśnej w ciągu drogi powiatowej interpelacja Piotr Paweł Duś 2022-07-27 2022-08-25
75 - rozwiń Zainstalowanie wiaty przystankowej dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w Sołectwie Złoty Potok zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2021-12-20 2021-12-23
74 - rozwiń Ujęcie wody w miejscowości Szyszkowa zapytanie Piotr Kazimierz Suśniak 2021-10-05 2021-10-18
73 - rozwiń Naprawa dojazdu do kompleksu pałacowego w Szyszkowej 66 interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2021-10-05 2021-10-08
72 - rozwiń Uprzątnięcie, zabezpieczenie terenu wokół Mauzoleum Wollerów interpelacja Piotr Paweł Duś 2021-08-31 2021-09-10
71 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz porządku na obszarze Sołectwa Pobiedna. interpelacja Czesław Józef Oskierko 2021-05-31 2021-06-14
70 - rozwiń Zakup aparatów tlenowych dla jednostki OSP Złotniki Lubańskie zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2021-05-28 2021-06-02
69 - rozwiń Remont kotła węglowego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2021-05-05 2021-05-17
68 - rozwiń Remont drogi gminnej w Leśnej nr 649/1, 649/2 - droga w kierunku cmentarza interpelacja Robert Czeczot 2021-03-29 2021-04-06
67 - rozwiń Powód skażenia wody do spożycia w gminie Leśna/wodociągi Leśna. zapytanie Wioletta Wanda Kalińska 2021-02-25 2021-03-05
66 - rozwiń Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 interpelacja Łukasz Kopka 2021-01-28 2021-02-10
65 - rozwiń Wycinka 2 szt. suchych drzew znajdujących się w pasie drogowym drogi gminnej w granicach działki ewidencyjnej nr 61, obr. Kościelniki Średnie. interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2020-09-29 2020-10-05
64 - rozwiń Utwardzenie drogi gminnej w Kościelniku Średnim – działka nr 63 interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2020-09-29 2020-10-05
63 - rozwiń Oświetlenie uliczne na ulicy Lechów w Leśnej zapytanie Piotr Paweł Duś 2020-09-16 2020-09-22
62 - rozwiń Harmonogram, plan letniego i zimowego utrzymania chodnika przy ul. Lechów zapytanie Piotr Paweł Duś 2020-09-16 2020-09-22
61 - rozwiń Koncepcja zagospodarowania szlaków turystycznych w Gminie Leśna interpelacja Małgorzata Anna Borysiewicz 2020-07-27 2020-07-30
60 - rozwiń Naprawa nawierzchni placu przy budynkach ul. Sienkiewicza 17-18 zapytanie Robert Czeczot 2020-07-24 2020-07-28
59 - rozwiń Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2020-06-30 2020-07-08
58 - rozwiń Zakup sprzętu komputerowego umozliwiającego nauczycielom i uczniom uczestniczenie w kształceniu zdalnym zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2020-06-30 2020-07-10
57 - rozwiń Organizacja imprez na terenie Gminy Leśna interpelacja Anna Irena Hałas 2020-06-25 2020-07-01
56 - rozwiń Tama nad Jeziorem Leśniańskim oraz kontrola Ośrodków Wypoczynkowych nad Jeziorem Leśniańskim interpelacja Małgorzata Anna Borysiewicz 2020-05-25 2020-06-03
55 - rozwiń Likwidacja Spółki Miejskiej interpelacja Małgorzata Anna Borysiewicz 2020-05-25 2020-06-02
54 - rozwiń Zmiana realizacji zadań publicznych realizowanych z budżetu Gminy Leśna w 2020 roku przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy interpelacja Robert Czeczot 2020-05-05 2020-05-15
53 - rozwiń Zjawiska suszy zapytanie Walter Ryszard Straszak 2020-04-29 2020-05-13
52 - rozwiń Epidemia koronowirusa zapytanie Walter Ryszard Straszak 2020-04-29 2020-05-11
51 - rozwiń Przycięcie suchych gałęzi drzew znajdujących się na terenie stadionu miejskiego w Leśnej zapytanie Robert Czeczot 2020-04-27 2020-05-06
50 - rozwiń Działania pomocowe na rzecz przedsiębiorców w związku z pandemią. interpelacja Anna Irena Hałas 2020-04-23 2020-04-28
49 - rozwiń Naprawa ubytków murku znajdującego się przy ulicy Sienkiewicza zapytanie Robert Czeczot 2020-04-21 2020-05-05
48 - rozwiń Zamontowanie lustra drogowego komunikacyjnego przy ulicy Sienkiewicza interpelacja Robert Czeczot 2020-04-21 2020-04-27
47 - rozwiń Pomoc dla przedsiębiorców interpelacja Robert Czeczot 2020-04-21 2020-04-28
46 - rozwiń Wykaz działań podjętych w związku z wystepowaniem koronawirusa w naszej Gminie interpelacja Anna Irena Hałas 2020-03-30 2020-04-07
45 - rozwiń Transport ziemi do gospodarstwa w Pobiednej zapytanie Anna Irena Hałas 2020-03-10 2020-03-11
44 - rozwiń Jakie rodzaje odpadów nie są przyjmowane do RIPOK? zapytanie Anna Irena Hałas 2020-02-20 2020-03-03
43 - rozwiń Utworzenie przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Sołectwie Zacisze zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2020-01-28 2020-02-11
42 - rozwiń Budynek po dawnym ratuszu w Sołectwie Złotniki Lubańskie zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2020-01-28 2020-02-04
41 - rozwiń Potok Miłoszowski zapytanie Walter Ryszard Straszak 2020-01-28 2020-02-04
40 - rozwiń Droga gminna w Smolniku do posesji od nr 53 interpelacja Walter Ryszard Straszak 2020-01-28 2020-02-05
39 - rozwiń Poprawa jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła w Leśnej zapytanie Piotr Paweł Duś 2020-01-28 2020-02-11
38 - rozwiń Brak wody w gospodarstwach domowych w Gminie Leśna zapytanie Piotr Kazimierz Suśniak 2020-01-28 2020-02-11
37 - rozwiń Budowa studni dla budynku nr 105 w Szyszkowej interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2020-01-28 2020-02-11
36 - rozwiń Awaria wodociągu w Pobiednej interpelacja Anna Irena Hałas 2020-01-16 2020-01-27
35 - rozwiń Czyszczenie studzienek przy ulicy Stromej zapytanie Robert Czeczot 2019-12-20 2020-01-02
34 - rozwiń Naprawa poszycia dachowego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Stankowicach interpelacja Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-10-29 2019-11-12
33 - rozwiń Powstanie przystanku autobusowego - szkolnego dla dzieci w Sołectwie Zacisze zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-10-29 2019-11-12
32 - rozwiń Sprzątanie chodnika na ulicy Lechów w Leśnej interpelacja Piotr Paweł Duś 2019-10-29 2019-11-13
31 - rozwiń Awaria przepompowni ścieków na stadionie miejskim w Leśnej interpelacja Łukasz Kopka 2019-09-24 2019-10-08
30 - rozwiń Przegląd budowlany Wiejskiego Domu Kultury w Sołectwie Stankowice i zalecenia. interpelacja Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-08-30 2019-09-13
29 - rozwiń Zastawiony samochodami rynek w Leśnej, problem z pijakami w rynku. zapytanie Łukasz Kopka 2019-08-30 2019-09-13
28 - rozwiń Plaga kradzieży na terenie Gminy Leśna interpelacja Łukasz Kopka 2019-08-30 2019-09-13
27 - rozwiń Pobór i rozliczanie wody nieodprowadzonej do kanalizacji interpelacja Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-07-22 2019-08-05
26 - rozwiń Kolektory sanitarne w ul. Baworowo zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-07-22 2019-08-02
25 - rozwiń Pobór i rozliczanie wody nieodprowadzanej do kanalizacji interpelacja Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-06-13 2019-06-26
24 - rozwiń Koszty wyposażenia nieruchomości przez Gminę Leśna w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-05-24 2019-06-05
23 - rozwiń Budynek byłego Ratusza w Złotnikach Lubańskich zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-04-30 2019-05-16
22 - rozwiń Remont schodów zewnętrznych w Wiejskim Domu Kultury w Stankowicach zapytanie Małgorzata Anna Borysiewicz 2019-04-30 2019-05-16
21 - rozwiń Udrożnienie studzienek odpływowych interpelacja Piotr Paweł Duś 2019-04-30 2019-05-16
20 - rozwiń Ograniczenie tonażu na drodze gminnej zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-04-30 2019-05-16
19 - rozwiń Strefa ochronna ujęcia wody pitnej w Leśnej zapytanie Beata Mariola Cichocka-Kurdziko 2019-04-30 2019-05-16
18 - rozwiń Brak realizacji wniosku Komisji Infrastruktury Społecznej zapytanie Anna Irena Hałas 2019-04-30 2019-05-16
17 - rozwiń Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi - niezabezpieczona ruina zapytanie Anna Irena Hałas 2019-04-30 2019-05-16
16 - rozwiń Uczestnictwo naszej Gminy w programie zapytanie Łukasz Kopka 2019-03-26 2019-04-09
15 - rozwiń Utwardzenie drogi w Kościelniku Górnym - działaka nr 4/7 interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2019-03-26 2019-04-08
14 - rozwiń Utwardzenie drogi w Kościelnikach interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2019-03-26 2019-04-08
13 - rozwiń Modernizacja oświetlenia w Gminie Leśna interpelacja Piotr Kazimierz Suśniak 2019-03-26 2019-04-08
12 - rozwiń Utrzymanie czystości drogi wojewódzkiej interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
11 - rozwiń Likwidacja znaku D-15 oraz remont mostu interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
10 - rozwiń Park przy ulicy Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-05
9 - rozwiń Brak ławek przy ulicy Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
8 - rozwiń Otwarte Strefy Aktywności (OSA) interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
7 - rozwiń Modernizacja sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz odwodnienie drogi gminnej przy budynku Baworowo 18 interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
6 - rozwiń Zimowe utrzymanie dróg i chodników w ciągu ulicy Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
5 - rozwiń Oświetlenie ulicy Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
4 - rozwiń Budowa chodnika - ulica Baworowo interpelacja Wioletta Danuta Sztuba 2019-02-26 2019-03-11
3 - rozwiń Dramatyczne wydarzenie w gospodarstwie w Miłoszowie interpelacja Łukasz Kopka 2019-02-26 2019-03-11
2 - rozwiń Dotyczy drogi wojewódzkiej 358 zapytanie Anna Irena Hałas 2018-12-20 2019-02-13
1 - rozwiń Jakość powietrza na terenie Gminy zapytanie Piotr Paweł Duś 2018-12-20 2019-01-16