Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont schodów zewnętrznych w Wiejskim Domu Kultury w Stankowicach

Numer: 22, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Anna Borysiewicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-05-16