Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pobór i rozliczanie wody nieodprowadzanej do kanalizacji

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-06-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Mariola Cichocka-Kurdziko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-26