Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Pobór i rozliczanie wody nieodprowadzanej do kanalizacji

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-06-13

Znany powszechnie jest fakt, że wodę z ujęcia w Smolniku można nabyć podjeżdżając ze swoimi pojemnikami pod hydrant znajdujący się przy wodociągach. Woda nalewana jest bez użycia przystawki z licznikiem, a jej ilość oceniana jest na podstawie pojemności posiadanego zbiornika. Przykładem jest pobieranie wody do czyszczenia ulic przez samochód Kruszyw Polskich. W tym przypadku nabywca płaci za wodę, a za ścieki już nie. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy ktoś chce napełnić wodą z sieci swój basen. Pojemność basenu jest łatwa do ustalenia, więc ilość potrzebnej wody łatwo obliczyć. Woda z basenu tez nie jest odprowadzana do kanalizacji, więc za ścieki nie powinno się płacić. Problem polega na tym, że aby napełnić basen gminną wodą, ale z własnego kranu, to trzeba najpierw zainwestować w dodatkowy licznik i dopełnić innych formalności. W przeciwnym razie woda z basenu będzie potraktowana jako odprowadzona do kanalizacji, co oczywiście jest nieprawdą. Gdyby podjechać po tę samą wodę do hydrantu przy wodociągach, to można ją nabyć bez potrzeby ponoszenia kosztów licznika i bez opłaty za ścieki. Tylko po co tak robić?

Podany przykład pokazuje pewien absurd, nierównomierne traktowanie klientów, a może wadliwe uregulowania w tym zakresie (jeśli w ogóle takie są).

Pytanie:

1. Na jakiej podstawie prawnej i na jakich zasadach (poza cennikiem) odbywa się sprzedaż

    wody przez PM Synergia z hydrantu przy wodociągach?

2. Czy opisana wyżej sytuacja jest akceptowalna przez Pana Burmistrza? Jeżeli nie, to jakie

    działania zamierza podjąć Pan Burmistrz, aby wyeliminować nierówne traktowanie klientów

    i usunięcie nieprawidłowości?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Mariola Cichocka-Kurdziko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-26

W odpowiedzi na złożone zapytanie przez Radną Rady Miejskiej w Leśnej Panią Beatę Cichocką-Kurdziko w załączeniu przekazuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 1 przez Prezesa Przedsiębiorstwa Miejskiego „Synergia” spółka z o.o. w Leśnej.

W zakresie pytania nr 2 :

„ Czy opisana sytuacja jest akceptowana przez Pana Burmistrza? Jeżeli nie, to jakie działania zamierza podjąć Pan Burmistrz aby wyeliminować nierówne traktowanie klientów i usunięcie nieprawidłowości

Przedstawiam swoje stanowisko:

Uprzejmie informuję, że sprzedaż wody następuje zgodnie z taryfami zaakceptowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.61.2018.JW z dnia 04 maja 2018r.  W/w taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat. Burmistrz nie może kwestionować przyjętych w ten sposób taryf. Ponadto sprzedaż wody następuje zgodnie z Uchwałą nr XXXI/23672013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Tym samym sprzedaż wody w sposób przez Radę Miejską w Leśnej ( regulamin) opracowany jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto informuję, iż obecnie trwają uzgodnienia  z Wodami Polskimi w sprawie przyjęcia nowego  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Jednak obecna sytuacja naszej gospodarki wod-kan, w tym także zasady sprzedaży wody ( w tym np. przystawka z licznikiem), ewidencjonowanie sposobu odprowadzania ścieków itp. nie jest w żaden sposób akceptowalna. Dlatego zamierzam w najbliższym czasie przeprowadzić gruntowne reformy całego systemu gospodarki komunalnej. O pierwszych planach poinformuję Radnych Rady Miejskiej w Leśnej już na najbliższej sesji.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania