Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zastawiony samochodami rynek w Leśnej, problem z pijakami w rynku.

Numer: 29, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kopka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-09-13