Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Brak wody w gospodarstwach domowych w Gminie Leśna

Numer: 38, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-01-28, data przekazania: 2020-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kazimierz Suśniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, data odpowiedzi: 2020-02-11