Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Leśna

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Budowa chodnika - ulica Baworowo

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2019-02-26

Pobocze jest w złym stanie, a sytuacja ta stwarza poważne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z tego pobocza.

 

Na wniosek mieszkańców ulicy Baworowo w Leśnej zwracam się z pytaniem czy możliwa jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 (od budynku nr 1 do posesji nr 16). Jeżeli tak to jaki termin rozpoczęcia inwestycji będzie możliwy do realizacji powyższej inwestycji. Pragnę podkreślić, że istnieje Program infrastruktury drogowej realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, a który został opracowany w celu uregulowania zasad współpracy Województwa Dolnośląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie typowania, wykonywania i współfinansowania zadań drogowych, właściwych dla zarządcy dróg wojewódzkich. Program skierowany jest przede wszystkim na realizację (od podstaw) nowych zadań inwestycyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, takich jak:

- budowy chodników (wraz z ewentualnymi kładkami),

- budowy ciągów pieszo-rowerowych,

- budowy zatok autobusowych,

- przebudowy skrzyżowań (np. budowy rond),

- montaż sygnalizacji świetlnych.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wioletta Danuta Sztuba radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2019-03-11