Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Transport ziemi do gospodarstwa w Pobiednej

Numer: 45, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Leśnej
data wpływu: 2020-03-10, data przekazania: 2020-03-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Irena Hałas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Leśnej

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, data odpowiedzi: 2020-03-11